Το Ταμείο επιχορήγησης Pink Lady®, που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016, έχει ως αποστολή την αξιολόγηση επιχειρηματικών και συλλογικών σχεδίων που υλοποιούνται από γυναίκες, ή που δημιουργούνται προς όφελος των γυναικών, προωθούν τη δημιουργία αξιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο.

kοινές

ΑΞΊΕΣ

Αυτού του είδους η προσέγγιση επιλέχθηκε επειδή εναρμονίζεται με τις αξίες της μάρκας.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΩΝ

Το Ταμείο Επιχορήγησης επιλέγει κάθε χρόνο, με τη βοήθεια μίας επιτροπής ειδικών, έργα με ανθρώπινο πρόσωπο που εναρμονίζονται με τις αξίες και τους στόχους του ταμείου.

Afrika Tiss
Προώθηση του τομέα της βιοτεχνίας

Η Afrika Tiss αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του τομέα της βιοτεχνίας ως μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη Γαλλία και στη Μπουρκίνα Φάσο.

Afrika Tiss logo
Φέρνει σε επαφή δημιουργούς και χειροτέχνες με στόχο την κοινή εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.
Το 2014 άνοιξε ένα κέντρο χειροποίητης υφαντικής στην Ουαγκαντούγκου με στόχο να ενθαρρύνει την επεξεργασία του τοπικά καλλιεργούμενου βαμβακιού και να προωθήσει την τεχνογνωσία και το ταλέντο των κατοίκων της Μπουρκίνα Φάσο.

Το Ταμείο Επιχορήγησης Pink Lady® Europe ενίσχυσε χρηματοδοτικά το έργο που έχει στόχο τη χειραφέτηση 40 γυναικών τεχνιτριών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν από την τεχνογνωσία τους.

Δίκαιη αμοιβή για την εργασία τους.
Στήριξη της επαγγελματικοποίησης.
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκίνησε εκπαιδεύοντας στην ύφανση σε μικρούς αργαλειούς.

Des Étoiles et des Femmes
Υποστήριξη και ανάπτυξη

Αποστολή του έργου Des Étoiles et des Femmes (Αστέρια και Γυναίκες) είναι η εκπαίδευση, υποστήριξη και ανάπτυξη της απασχολησιµότητας γυναικών που προέρχονται από μειονεκτούσες γειτονιές μέσω της γαστρονομικής αριστείας.

Des Etoiles et des Femmes logo
Βρίσκονται σε 12 πόλεις της Γαλλίας.
Κάθε κέντρο συνοδεύει 12 γυναίκες από μειονεκτούσες περιοχές που λαμβάνουν εκπαίδευση διάρκειας 9 μηνών για το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας στη μαγειρική.
Κάθε μαθητευόμενη εκπαιδεύεται σε γαστρονομικό εστιατόριο ή σε εστιατόριο με αστέρια Michelin.

Η ένωση στηρίζει τις μαθητευόμενες με υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης που βοηθούν στην εξάλειψη των αντικινήτρων για την ανάληψη εργασίας (μετακίνηση, κατάλυμα, φροντίδα παιδιών…). Το Ταμείο Επιχορήγησης Pink Lady® Europe ενισχύει χρηματοδοτικά το έργο στις εγκαταστάσεις της Μασσαλίας.

SEVAI
Εκπαίδευση και προώθηση

Το πρόγραμμα SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement) προσφέρει σε γυναίκες απομονωμένων χωριών της υπαίθρου στην Ινδία ευκαιρίες για να χειραφετηθούν μέσω δύο προγραμμάτων.

SEVAI logo
Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην πληροφορική, τη ραπτική και την ιατρική φροντίδα. Η κατάρτιση αυτή επιτρέπει σε νέες γυναίκες να κάνουν στη συνέχεια πρακτική άσκηση. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και μπορούν να χειραφετηθούν οικονομικά πιο εύκολα.
Ο σχηματισμός ομάδων αλληλοβοήθειας γυναικών (Self Help Groups) έχει στόχο τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Πρόκειται για ομάδες 12 με 20 γυναικών που έχουν ως στόχο την πρόσβαση σε κυβερνητικές μικροπιστώσεις με πολύ χαμηλό επιτόκιο που τους επιτρέπει να ξεκινήσουν μία οικονομική δραστηριότητα.

Το Ταμείο Επιχορήγησης Pink Lady® Europe ενισχύει χρηματοδοτικά το πρόγραμμα αλληλοβοήθειας Self Help Groups στην επαρχία Ταμίλ Ναντού, στην Ινδία.

Ο χάρτης δεσμεύσεών μαςΑνακαλύψτε τις
δεσμεύσεις μας