Ο σύνδεσμος Pink Lady® Europe εργάζεται σκληρά για ένα βιώσιμο όραμα παραγωγής που ικανοποιεί τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων φορέων του, των συνεργατών του και των καταναλωτών και που συνοψίζεται σε 14 δεσμεύσεις.

3 καιρια στοιχεια

ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΤΟ ΣΉΜΑ PINK LADY® ΈΝΔΕΙΞΗ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗΣ

Μία μοναδική
ακτίνα
Καλύπτει το σύνολο του κλάδου, από τον οπωρώνα έως τον καταναλωτή.
Μία ευρεία
οπτική
Ενσωματώνει τους 3 πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία).
Θέληση
για πρόοδο
Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ανακαλύψτε τις
14 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πάμε!