Stödja
unga odlare

Upprätta en stadga för goda grannförbindelser under 2021, som ska ha till syfte att stärka de positiva relationerna med de boende i området kring Pink Lady®-odlingarna, genom att på ett pedagogiskt sätt förklara våra arbetsmetoder och åtaganden.