Forbedring
af arbejdsmiljøet

for de ansatte i Pink Lady®-branchen

Alle pakkestationerne er med i en undersøgelse, der skal evaluere de sociale adfærdsmønstre (SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit), og som omfatter:

Sociale normer
Miljø
Sundhed og sikkerhed
Handelsetik