Förbättra arbetsmiljön
för Pink Lady®-nätverkets anställda

Alla förpackningsanläggningarna åtar sig att genomgå en självutvärdering av sitt sociala agerande (SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit), som omfattar:

Sociala standarder
Miljö
Hälsa och säkerhet
Affärsetik