Bevara
naturtillgångarna

Förpackningsanläggningarna för Pink Lady® arbetar fullt ut med strategier för hållbar utveckling och odlarna åtar sig att bevara naturresurserna och arbetar med olika lösningar, bl.a.

Energi är dyrbart

Installation av solcellspaneler på paketeringssanläggningarnas tak.
Värmeisolering av kylrum.
Investeringar i energisparande utrustning.

Varje droppe vatten räknas

FUKTAnvändning av fuktgivare och väderstationer för att justera bevattningen av odlingarna.
BEVATTNINGGenom droppbevattning, mikrosprinklers osv. i odlingarna.
ÅTERVINNINGPå förpackningsanläggningarna används vatten för att transportera äpplena utan att de skadas under sorteringsprocessen. Detta vatten filtreras och återanvänds i en sluten krets.