Ενθάρρυνση εγκατάστασης
νέων παραγωγών

Σύσταση ενός νέου χάρτη καλής γειτνίασης για το 2021 με τη φιλοδοξία να ενισχύσει τις θετικές σχέσεις με τους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκονται οι οπωρώνες Pink Lady®, εξηγώντας τις πρακτικές και τις δεσμεύσεις μας με εκπαιδευτικό τρόπο.