Ενθάρρυνση εγκατάστασης
νέων παραγωγών

Accès privΚατά προτεραιότητα πρόσβαση για τη φύτευση νέων οπωρώνων σε νέους καλλιεργητές.