Οι παραγωγοί μας επέλεξαν να δεσμεύονται συμβατικά με βάση χάρτες ολοκληρωμένης παραγωγής φρούτων. Αυτός ο βιώσιμος και ορθολογικός τρόπος καλλιέργειας, τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν το μέλλον των οπωρώνων τους και, παράλληλα, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ορισμένοι επιλέγουν μία παραγωγή εξ’ ολοκλήρου βιολογική, που τη στιγμή αυτή, αντιπροσωπεύει το 2 % των οπωρώνων μήλων Pink Lady®. Αυτό το είδος παραγωγής έχει αυξητική τάση.