Selv om det er ømtålig, kan Pink Lady® oppbevares 1 til 2 uker i romtemperatur. For lengre perioder er løsningen kjøleskapet. Ikke glem å ta det ut en time før du skal spise det, slik at det kan frigjøre all sin aroma. Håndter i alle tilfeller Pink Lady® varsomt, slik at det beholder all sin fasthet.